Previous
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Artykuł dr Pawła Baranowicza oraz Prof. dr hab. Joanny Wysokińskiej-Miszczuk w najnowszym wydaniu magazynu branżowego IMPLANTS

 

  

Streszczenie: Dzięki pojawieniu się nowych protokołów implantacji, różnorodności materiałów stomatologicznych i dynamicznie rozwijającej się technologii, znacznie rozszerzone zostało spektrum metod leczenia implantoprotetycznego. Do najbardziej spektakularnych wśród nich należy możliwość pełnej rehabilitacji bezzębnych pacjentów. W artykule przedstawiono przypadek zastosowania implantów stomatologicznych jako pojedynczych, wolnostojących filarów protez nakładkowych.

Wnioski: Zaprezentowany artykule przypadek rehabilitacji w trudnych warunkach anatomicznych pokazuje, że pomimo masywnego zaniku kości i bardzo wysokiego przebiegu kanału zębodołowego udaje się z powodzeniem przeprowadzić implantację i wykonać prace protetyczne z satysfakcjonującym efektem końcowym. Wykonawstwo protez całkowitych, które łączy estetykę z komfortowym użytkowaniem i zadowoleniem pacjenta wymaga od lekarza implantologa i protetyka dużej wiedzy, zaangażowania,kompetencji i staranności zarówno w procesie klinicznym, jak i laboratoryjnym. Sukces kliniczny przedstawionego uzupełnienia protetycznego wymagał klinicznej wiedzy  i doświadczenia, jednak decydujące były: szczegółowa diagnostyka i planowanie leczenia. Tak złożony przypadek wymaga dobrze zorganizowanej pracy zespołowej w zakresie ortodoncji, periodontologii i implantologii, protetyki oraz techniki dentystycznej. Połączenie nowoczesnych systemów CAD/CAM i nowego podejścia chirurgicznego pomaga zoptymalizować uzupełnienie pod kątem tkanek miękkich i kości. Zapewnia także satysfakcjonujące i długoczasowe efekty estetyczne.

 

Więcej w magazynie Implants 1/2016  (autorzy: Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk, lek. dent. Paweł Baranowicz)

Słowa kluczowe: implanty, rehabilitacja bezzębia,  protetyka stomatologiczna; implantoprotetyka; protetyk;